VELKOMMEN til våre møter i møterommet på Internet

hver mandag (engelsk) og

torsdag (norsk/engelsk)

klokka 20. Du kommer inn ved å klikke på NETTMØTER / ONLINE MEETINGS

 

 

Everybody is welcome to join our

Internet online meetings

 

Every Monday and Thursday evening

at 8.pm Central European Time

 

 

 

I