Utdypende om Bruno Gröning og hans hjelp


Bruno sa, at hvis det var Guds vilje, ville han fortsette å hjelpe menneskene på jorden også etter sin fysiske død. Han så fram til å gå over til den andre siden, for, som han sa; «Da kan jeg være overalt samtidig. Ikke at jeg er Vårherre, nei! Jeg er bare et bittelite Gud’s verktøy!Alle mennesker skal dø, jeg også. Kroppen vil legges i jorden, men jeg kommer ikke til å være død. Jeg vil være der for den som kaller på meg, og jeg fortsetter å hjelpe. Du trenger bare å kalle på meg, så vil jeg være der i ånden.»
Bruno Gröning er en kraftig transformator av helbredende kraft, han tar i mot kraften fra Gud og videresender den til hvert enkelt menneske som av sin frie vilje tar kontakt med ham. Bruno ville ikke ha tilhengere, han ville bare hjelpe mennesker. Det vil han fortsatt.

Når du innstiller deg på kraften, skal du ikke prøve å forstå hva som skjer. Uansett om du søker helbredelse for en kroppslig belastning eller bare vil ha mer energi, er det viktig å forstå at åndelig hjelp og helbredelse er en nåde, og må forstås med hjertet.
Altså, legg alle tanker om dagligdagens utfordringer til side, fokuser på kroppen, og fokuser gjerne på de stedene hvor du merker strømmen, f.eks. i hendene. Det kan være en hjelp å sammenligne det å innstille seg på kraft med det å stille inn ønsket kanal på radioen, for Bruno er en sender, en transformator.
Noen kan merke det i kroppen, andre ikke. Det er ikke noe som er riktig eller galt, men det er ofte forekommende at man kjenner strøm i fingrene. Man kan føle at det går som en strøm gjennom kroppen, som sitring, varme og kulde. De fleste kan også merke at man stenger av hvis man krysser armer eller ben.


Mange opplever hjelp i dagligdagen, at såkalte tilfeldigheter og hjelp ’bare skjer,’og mange som har fått hjelp gjennom Bruno har fått tilbake barnetroen. Den daglige vanen med å innstille seg styrker selvsagt intuisjonen.


Det begynner å skje noe i kroppen straks du har tatt kontakt med Bruno Gröning. Det er viktig å ikke forlange at noe skal skje og bli utålmodig. Det beste er å gjøre det til en daglig vane for resten av livet. Når et problem i kroppen har fått etablere seg, og det har ofte tatt mange år, må vi gi kroppen vår den tiden den trenger. Når så reguleringene kommer, er det viktig å vite at det er nettopp reguleringer. Suksess-historien om oral galvanisme v/ Lene Nielsen, beskriver godt reguleringer, der kan du lese om hvor kraftige de kan være, og hvordan hun seiret over dem.


Reguleringer er en felles betegnelse på alle fysiske symptomer som kommer når vi tar opp kraft. Det er kroppen som renser ut sykdom og giftstoffer. Kraften du opptar kommer rent fysisk inn i kroppen din, (mange kjenner det som en strøm) og når den treffer blokkeringer, oppstår det smerter – regulerings-smerter. Det er positivt! Kraften driver sykdom ut av kroppen og det merkes. Vær bevisst på dette, ta ikke i mot tanker om at smerter er negativt, at det er forverring. Også gamle plager som du hadde for mange år siden, kan igjen vise muskler. Nå arbeides nemlig det onde ut av kroppen din, det onde drives ut! Du synes kanskje det høres merkelig å bruke ordene ’det onde’. Bruno sa:«Det dere kaller sykdom, kaller jeg det onde, det er det onde.»
Reguleringene kan vare lenge, rekkefølgen kan ikke velges, for kroppen er jo en helhet, organene samarbeider. Så lenge du innstiller deg regelmessig, er såkalte forverringer slett ikke forverringer, men altså reguleringer på veien tilbake til bedre helse. Noen spør; «Jeg har så mange plager, skal jeg gi ham en og en av gangen?» Da er man på feil spor, da har man koblet inn intellektet, som alltid stiller nye spørsmål. Slike tanker kompliserer og hindrer kraften. Rådet er; gi Bruno det som plager deg, uten å forklare eller kategorisere, for når du tar kontakt med Bruno Gröning, vet han hva som plager deg, og det er kraften du tar i mot som ’ordner opp,’ og hvordan det skjer er ikke din jobb å finne ut, forklare eller analysere. Din jobb er å fokusere på kroppen når du innstiller deg, glemme alt om sykdom, og ellers ta det som kommer – altså forskjellige smerter - som det det er: REGULERINGER. Typisk for reguleringer er influensalignende symptomer, oppkast og diaré, forverring av kjente plager, eller oppblomstring av plager som du har hatt for lenge siden. I suksess-historien om oral galvanisme beskrives reguleringer, der kan du lese om hvor kraftige de kan være, og hvordan damen seiret over dem.


Om å gi plagene til til Bruno


Bruno sier: «Gi meg plagene dine, for du sitter på dem.» Med det mener han at fordi du er så opptatt av en plage du har, vil du fortsette å ha den. Vi gir sykdom energi ved å pleie den, være opptatte av symptomene - og det er jo ikke så rart. Men det vi gir energi til, holder vi liv i, og diagnosen er ikke deg, er den vel? Du er jo en sjel i en kropp som du har fått, og kroppen skal du en gang legge fra deg, mens sjelen lever videre, den kan aldri dø. Noen synes det er en lettelse å få en diagnose framfor å leve i uvisse. Det er forståelig! Men den gode nyhet er at det er ingen ting som ikke kan helbredes, men det er mennesker som ikke kan helbredes. Så det handler om å tro på det gode istedenfor å holde fast i sykdom. En stor utfordring, det kan vi nok alle være enige om. Men gi Bruno plagene dine, la være å holde fast på dem i tankene. Kraften du mottar vil fylle plassen som ’ble ledig’ da du ga plagene fra deg, så sant du ikke henter dem tilbake, dvs. at du lar være å tenke på det som plaget deg, uansett om det var en sykdomsdiagnose, smerter eller en vanskelig situasjon i livet. Du skal nå tenke på det i fortid, det plaget deg, men gjør det ikke lenger, fordi du har gitt det fra deg. Hvis du har gjort en diagnose til din ved å identifisere deg med den, så gi fra deg de tankene, gi diagnosen til Bruno, ta kontakt med din sjel, og la vær å gruble over hvordan helbredelsen kan skje. Sykdom hører ikke mennesket til sa Bruno. Tanker er krefter, tanker kan flytte fjell. Gi deg selv tid, og la den nye vanen, nemlig å innstille seg på guddommelig kraft, få sin plass.
Bruno Gröning sier at mennesket står mellom to krefter; de gode og de onde. De gode krefter sender deg gode tanker; de onde sender deg onde tanker, og du må bli bevisst hvilke tanker du tar i mot. Negative tanker bryter ned, gode tanker bygger opp.

Tanker tar plass. Du kan ha erfart etter en arbeidsdag med mange møter og forhandlinger, at hodet er fullt, det er ikke plass til mer. Ja, tanker tar plass, og de forbruker masse energi! Når du derfor gir et problem (en utfordring) som du har strevet med lenge, kanskje i årevis, til Bruno, så blir det rent faktisk mer plass i deg til den gode energi når du innstiller deg. Men du må ikke ta det tilbake, dvs. ikke begynne å tenke på det som en del av deg igjen. Da kan Bruno ikke hjelpe deg.


Tanker vekker følelser, og kan gi oss krefter og tanker kan avkrefte oss. 
Her er noen eksempler:


1) Det er ikke uten grunn at vi ber en person sette seg først hvis vi skal komme med en dårlig nyhet, for det skjer jo at folk besvimer av sjokk eller blir helt kraftløse.
2) Man kan komme inn i et rom, og tydelig kjenne at energien fra ordene som nettopp er sagt, fortsatt ligger i luften.
3) Har du lagt merke til hvordan et annet menneske lyser opp når du roser det? Mennesker som står hverandre nær erfarer ofte tankeoverføringer, og bare èn dårlig tanke påvirker den andre negativt.
4) Du har kanskje også erfart at du kan føle deg utilpass i noen bestemte personers nærvær. Vi har alle en utstråling, og noen merker dette mer enn andre. Men husk at også andres tanker kan påvirke oss positivt eller negativt. Følsomme personer kan føle seg utilpass av noe så enkelt som at en annen tenker negativt om dem. Den andre personen trenger ikke engang å være i samme rom. Derfor, hvis vi virkelig vil det gode, må vi fullstendig avstå fra å tenke negativt om eller dømme andre, for alt vi sender ut får vi en gang tilbake.


Forbilder


Noen av oss har som voksne sett opp til andre, hatt dem som forbilder, lært av dem, og til og med gjort deres sannheter til våre. Men kan ett menneskes sannhet gjelde for andre? Når forbildet en dag forsvinner, kan hele ’byggverket’ vårt falle fra hverandre, det skjer fordi vi søkte utenfor oss i stedet for å søke inne i oss, hvor skatten ligger og venter på å bli gjenoppdaget. Vår egen Marcello Haugen påpekte, at det er feil å følge et annet menneskes sannhet. Vi må selv finne veien, og selv gå den. Andres meninger hjelper ikke et søkende menneske videre. Med en mening kan man ikke gjøre noe som helst, sa Bruno. Han forteller oss det vi har glemt, nemlig hva vi er, hvem vi er og hvorfor vi lever, og han lærer oss hvordan vi daglig kan fylle opp batteriet vårt med energi og dermed bli i stand til å leve livet fullt ut. Han tilbyr mennesket en unik sjanse til å komme videre i sin utvikling, å rense ut sykdom og begrensninger av alle slag. Men hver og en må selv finne ut av det, og ikke høre på andre.

Mennesker trenger å erfare at ånd styrer materien, altså det fysiske livet, på godt og ondt.
Åndelige opplevelser skjer like gjerne i naturen, som er guddommelig, akkurat som alt liv er det, eller det skjer gjennom fordypelse i vårt eget indre. Det er i hjerte og sinn i hver og en av oss at forandringen skal skje, ofte er det en langsom utvikling, men den lar seg ikke stoppe. Hjelp og føringer som vi ikke trodde var mulig – noe som var ’for godt til å være sant’ er erfaringer som mang en ’Brunovenn’ har fått. Slik hjelp gjør noe med oss – den åpner opp for en verden full av muligheter og vi oppdager at ’miraklenes’ tid er ikke forbi – den er en realitet her og nå. Når vi innser at vi er sjel og ånd, skapt av Gud, kan vi i stor grad selv bestemme hvordan livet blir. Til dette trenger vi hjelp, og den hjelpen må være tydelig. Ånden styrer materien, det er tankens kraft som bærer verket. Ånd styrer, gjennom tankene våre, livet vårt på godt og ondt, og vi har noen gamle vaner som trenger utskiftning, for eksempel tendensen til å dømme andre. Min erfaring er, at å ta inn Guds kraft gjennom en transformator - fordi jeg selv er for liten og svak - har endret min tankeverden og min væremåte - og livet mitt. Disse erfaringene har vært hjelp ved sykdom, praktiske ting, føring i vanskelige situasjoner, en sterkere intuisjon, og ikke minst, tro og tillit til det gode.


"Det er ikke meg som helbreder, men DET som helbreder gjennom meg.Takk ikke meg, takk Gud, han er den største lege."

                                                               Bruno Gröning