Her kan du lese noen få av Bruno Grönings uttalelser:


Ha tro og tillit, den helbredende kraft hjelper og helbreder.


På den guddommelige vei det er ingen ting som er uhelbredelig, ingen smerter, ingen lidelse, ingen bekymringer, det er helse, glede, fred og trygghet.


Har det ikke alltid vært slik at menneskesinnet kritiserte og til og med spottet det 'nye', til den sanne kjernen dukket opp og sannheten ble en realitet? Det er et faktum at en ny tanke blir først spottet, deretter mobbet, og når det viser seg å være sant, blir den akseptert.


Det er mye som ikke kan forklares, men ingen ting som ikke kan skje.


Den største lege er og blir Gud.


Jeg lærer medmennesker de samme tingene som alle har lært gjennom Kristi lære; og som mennesket må handle etter for å nå Gud.


Gud har alt mennesket trenger, det har mennesket glemt.

Penger er makt, helse er allmakt.


Jeg gir ingen retten til å forlange noe av meg, kun å oppnå.


Et liv uten Gud er ikke noe liv.


Naturen er Gud.


Et menneske kan bare kalles et menneske når det tror på Gud.


Den som driver med blasfemi, fortjener ikke helbredelse.


Det gode kan bare komme til der det onde er fjernet.


Mennesket er opptatt av ulykke, og dette belaster og nedbryter kroppen. Dette mennesket har tatt avstand fra Gud, har ingen forbindelse lenger.


Hvis du vil oppleve det guddommelige, må du strebe etter det.


Alle har tid. Men man må benytte den. Når mennesket kaster bort tid på andre ting, har det ikke tid til dette.


Hvert menneske har guddommelig beskyttelse. Han må bare å være klar over det, og bruke den guddommelige beskyttelsen. Dessverre gjør de færreste dette.


Mennesket forstår ikke lenger at Gud snakker til ham, at Gud har en plan for oss. Men vi er ikke i stand til å takle dette, fordi vi blokkerer oss selv og stadig gir etter for det onde.


Ånden styrer Materien.


Jo lenger mennesket beveger seg bort fra Gud, bevisst eller ubevisst, jo mindre liv har det i kroppen, organene har knapt nok til å fungere, da har mennesket kommet bort fra kilden og mistet forbindelsen til den guddommelige kraftkilden. Slik blir han og kroppen hans et vrak.


Hovmot står for fall.


Mennesket kaster bort tid på å snakke om hvordan naboer, slektninger og bekjente lever. Kjære venn, spør deg hvordan du selv lever! Bekymre deg først og fremst for ditt eget liv!
Sørg for at du kommer under guddommelig veiledning igjen! La andre være i fred. La vær å sladre!


Mennesket fant det ikke lenger nødvendig å ta hensyn til kroppen sin. Han gjorde bare det han trodde var riktig, slik han nå en gang kunne forstå det.


Dere har plikt til å overbevise dere selv om hva dere er, hvem dere er, og å overbevise dere selv om hva Gud har skapt for oss alle, for alle levende vesener på denne hans jord. Dette er deres plikt.


Elsk din neste som deg selv! Vær ikke hatefull, vær ikke falsk, gjør ikke ondt mot andre. Dere må være snille mot hverandre. Dere bør vite at dere hører sammen, enten du er rik eller fattig. Vær aldri misunnelig!


Jo større plager, dess lengre tid tar reguleringene.