Bruno Gröning

Tiden er kommet for at hver og en selv kan finne veien
tilbake til Gud.


Med Bruno Grönings hjelp er det mulig.