Bruno Grönings venner

Tiden er kommet for at hver og en selv kan finne veien

tilbake til Gud, uansett rase eller religion.

Med Bruno Grönings hjelp er det mulig.

”Ha tro og tillit, den helbredende

kraft hjelper og helbreder”

Bruno Gröning

Hjelp og helbredelse gjennom Bruno Gröning