Forside · Om Bruno · Veiledning  · Tekster og Foredrag · Nettmøter · Hjelp og Helbredelser
Bruno Grönings lære.
Opfordring til at følge Kristi Lære


Orginaltittel: Die Lehre Bruno Grönings 1995
Forfatter: Thomas Busse
Første danske oplag 2010

Boken er en skattekiste av livsvisdom i form av de viktigste uttalelser fra
Bruno Gröning’s lære.

Pris: 150,-
Ånden styrer Materien

(2011 norsk oversettelse)

Originaltittel: Der Geist bestimmt die Materie
Forfatter: Alfred Hosp
Første utgave Østerrike 1998

Dette er Alfred Hosp’s første bok, hvor han bestreber seg på å avdekke og oppklare all pynt og alle delvise sannheter som i årenes løp har oppstått omkring vår store læremester
Bruno Gröning.

Pris: 150,-
Åndens Kræfter

(2011 i dansk oversettelse)

Originaltittel: Kräfte des Geistes
Forfatter: Alfred Hosp
Første utgave Østerrike, Mars 1999

Forfatteren (som var multihandicappet etter en skade ved fødselen)skildrer i boken sitt spesielle forhold til Bruno Gröning, og formidler Bruno’s dyptgående budskap til menneskeheten fram til 1958

Pris: 150,-

I åndelig føring

(2011 dansk oversettelse)

Orginaltittel: In geistiger Führung
Forfatter: Alfred Hosp
Første utgave Østerrike i 2001

Alfred Hosp forteller her om sine livserfaringer i Guds kraftfelt i årene 1959 fram til 2006

Pris: 150,-

Alle priser er uten frakt.
Bestilling gjøres via epost:

          aasemail@startmail.com          

*Alt økonomisk overskudd fra boksalg går til driften av og kostnader
med denne hjemmesiden, og til leie av ukentlige online møterom.